Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας!

Δώστε στα Βιβλία Μια

Δεύτερη Ευκαιρία

How-to-Donate-Books-to-Libraries

 

Φέρνουμε τα παλιά μας σχολικά βοηθήματα

για τους μικρότερους συμμαθητές μας.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2921965,

καθημερινά και μέχρι τέλος Ιουνίου,

ώρες 8:00 ως 14:00.