ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄

Γ΄

1

Θρησκευτικά

2

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

3

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

4

Ιστορία

2

2

2

5

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

2

6

Αγγλικά

2

2

2

7

Γαλλικά ή Γερμανικά

2

2

2

8

Μαθηματικά

4

4

4

9

Φυσική

1

2

2

10

Χημεία

1

1

11

Γεωγραφία

1

2

12

Βιολογία

1

1

1

13

Φυσική Αγωγή

2

2

2

14

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

1

1

1

15

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

1

1

1

16

Οικιακή Οικονομία

2

17

Πληροφορική

1

1

1

18

Τεχνολογία

1

1

1

 

Σύνολο ωρών κατά τάξη

32

32

32