Διακοπές

Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις ακόλουθες  χρονικές περιόδους του σχολικού έτους, που ονομάζονται διακοπές:

 

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου

β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά

γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31ή Αυγούστου

 

Αργίες

Ημέρες αργίας των Γυμνασίων ορίζονται:

α) Όλες οι Κυριακές

β) Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

γ) Η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών

δ) Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου

ε) Η Καθαρά Δευτέρα

στ) Η 1η Μαΐου

ζ) Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος

η) Η ημέρα αργίας για την έδρα κάθε σχολείου, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

Εορτές

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια:

α) Την παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Εάν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα αργίας, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη της αργίας αυτής.

β) Την παραμονή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. Εάν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα αργίας, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη της αργίας αυτής.

γ) Την 17η Νοεμβρίου, κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.

Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την 26η Οκτωβρίου.

Λειτουργία του γραφείου κατά τις θερινές διακοπές

Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε Γυμνασίου δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων και ανακοινώνεται  δια της πινακίδας των ανακοινώσεων.

Κατά την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους  καθηγητές κάθε Γυμνασίου, οριζόμενος από το Διευθυντή πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες διευθυντή σχολείου και υπογράφοντας αντί αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Όταν ορίζονται περισσότεροι του ενός, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο κατά βαθμό ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος.

Εάν η παραπάνω ημέρα συμπίπτει με ημέρα αργίας, το γραφείο δέχεται το κοινό την επομένη εργάσιμο ημέρα.