► Κώστας Αναγνωστάκης, κλάδου ΠΕ03 – Μαθηματικός

 

► Σπύρος Τσούγκος, κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής