ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΙΝΗΤΟ

 E-MAIL

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΙΑ Μαριάνθη

6944893065

marianthi.mitselou@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ Παρθενία

6949503012

nenouko70@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Δέσποινα

6972250189

triantaf@titan.gr

ΤΑΜΙΑΣ

ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ Βασίλειος

6944688591

vassilis711@yahoo.com

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη

6944460037

 

 

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Ειρήνη

6972562093

 

 

ΣΤΑΘΑΤΟΥ Έλενα

6948370505