ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ     ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΜΑΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
     
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΑΠΗ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΙΔΑ  ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ