Ο Κανονισμός Λειτουργίας του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου